Müşteri İlişkileri Yönetimi
RECEPOĞLU   GIDA   VE   TÜKETİM   MALLARI   DAĞITIM   A.Ş.
KALİTE  HEDEFLERİ  VE  KALİTE  GELİŞTİRME  POLİTİKALARI
KALİTE  PLANI:

Hedeflerimiz  nelerdir?  ( Ulaşmak  İstediğimiz  İdeallerimiz )
Düzeltici  faaliyet  yapılacak  konuların  belirlenmesi
Neler  yapılacak?
Nasıl  yapılacak?
Ne  kadar  zaman  içinde  ve  hangi  tarih  itibariyle  yapılacak?
Ulaşılması  beklenen  sonuçlar  nelerdir?


HEDEFLERİMİZ
Müşteri  Memnuniyetini  Arttırmak
Geri  Dönüşleri  Azaltmak
Piyasa  İstihbaratlı  Şirket  Olmak
Stratejik  Kanal  Yönetimi
Süreç  Yönetimi  Ve  Süreç  İyileştirme
Kaynak  Yönetimi  Esaslı  Çalışmak
Ölçme - Analiz - Değerlendirme Ve  İyileştirme  Döngüsünde  Çalışmak
Maksimum  Kalite  Güvence  Seviyesine  Ulaşmak

DÜZELTİCİ  FAALİYET  YAPILACAK  KONULAR

Müşteri  Memnuniyetini  Arttırmak

1.Müşteri  İlişkileri  Planlama:
Müşteri  İlişkileri  Planlama  Birimi:
Bu  birimin  görevleri;  müşterilerle  iyi  dialoglar  kurmak, şikayet,
memnuniyet  ve  önerileri  optimum  şekilde  değerlendirip zaman  
içindeki  değişimlerini  takip  etmektir.
Bu  amaçla  izlenen  yollar:


2- Müşteri  Ziyaretleri:
Personel  Müdürü  tarafından  üç  aylık  periyotlarla  yapılan  müşteri  
ziyaretlerini  içerir. Bu  ziyaretler  sırasında  müşteriler  dinlenir ve  en
verimli  şekilde  bilgi  almaya  çalışılır.  Ziyaretlerde  daha  çok  belli
müşteriler  üzerinde  yoğunlaşılır 
Samsun Ordu Karayolu 14.Km No:1 Tekkeköy | SAMSUN
+90 362 266 5055
+90 362 256 0101 (fax)
bilgi@pedobebek.com.tr